HANDELSBETINGELSER

1.     GENERELLE OPLYSNINGER 

Specialisten Cykler
CVR. Nr. 17459732
Skagensvej 177
9800 Hjørring

E-mail specialisten.cykler@gmail.com
Telefon +45 98902220 

Varer kan alene bestilles via kontakt til butikken.

Du kan søge inspiration på vores partneres site og bestille din vare direkte hos via mail, telefon eller personligt fremmøde. 

Specialisten Cykler benævnes i det følgende som sælger.

 

2.     BESTILLING

Alle priser er angivet i danske kroner inkl. moms og afgifter. Priserne er dagspriser. Ved bestilling af vare skal køber gennem følgende trin:

  1. Find vare og bestil via tlf., mail eller personligt fremmøde.
  2. Ved mail husk at oplyse fuldt navn, telefonnummer, email og ønsket vare – så kontakter vi dig hurtigst muligt herefter.

 

3.     PERSONDATAPOLITIK

Under et køb beder sælger om fulde navn, telefonnummer og emailadresse. Det er udelukkende af kommunikationsformål og lagres ikke i en database da vi ikke driver webshop, ej heller anvender ressourcer på remarketing.

Ved henvendelse til sælger kan køber få fuld indsigt i de oplysninger, som sælger har registreret om køber, jf. persondataloven. Køber kan gøre indsigelse mod registreringen.

 

4.     BETALING

Da al handel hos os foregår ved personligt fremmøde sker betalingen kontant. Ved særtilfælde hvor vi fremsender en vare til en kunde sker betaling via bank overførsel. Bankoplysninger udleveres personligt til den pågældende kunde ved disse tilfælde.

 

5.     MOMS OG AFGIFTER

 Moms er inkl., i priser oplyst.

 

6.     LEVERING

Leveringstid

Leveringstiden afhænger af om varen er på lager, eller om varen skal bestilles hjem.
Skal varen bestilles hjem kan der være forskudt leveringstid afhængig af leverandør samt producentens leveringstider.

Specialisten Cykler er ikke ansvarspligtig for evt. forskudt leveringstid som følge af 3. parts levering. 

Der kan forekomme længere leveringstid i forbindelse med ferieperioder.

 Køber kan i forbrugerkøb, når levering er forsinket, hæve købet, hvis forsinkelsen er af væsentlig betydning for køber og hvis sælger ikke efter påkrav fra køber leverer det købte inden udløbet af en af køberen fastsat rimelig frist.

Såfremt levering af det købte forsinkes pga. force majeure såsom krig, jordskælv, strejke, lockout, importforbud eller anden lignende årsag, som ikke kan tilregnes sælger, er sælger ikke ansvarlig for forsinkelser eller manglende overholdelse af sælgers forpligtelser i henhold til handelsbetingelserne.

Ved forsinkelse som følge af force majeure forlænges leveringstiden med 30 dage.

Sælger fraskriver sig ansvaret for alle tab inkl. indirekte tab, som køber måtte få i tilfælde af forsinkelse som følge af force majeure. 

Køber bliver kontaktet, når varen er klar til levering, hvori leveringsdato og tidspunkt er angivet. 

Leveringssted

Varen leveres på Specialisten Cyklers adresse medmindre andet er aftalt med butikken.

Der leveres ikke til Færøerne, Grønland og udlandet. Køber afholder leveringsomkostningerne.

7.     FORTRYDELSESRET

Ved et forbrugerkøb har køber 14 dages fortrydelsesret i henhold til forbrugeraftaleloven.

Fristen løber fra køber eller den person køber har udpeget modtager varen. Hvis køber vil fortryde købet, skal køber give meddelelse til sælger herom inden for 14 dage efter, køber har modtaget varen.

Køber kan ikke fortryde købet ved blot at nægte modtagelsen af varen. Køber skal ved fortrydelse tydeligt gøre sælger opmærksom på, at køber ønsker at udnytte fortrydelsesretten. 

Køber kan anvise sin fortrydelse ved kontakt til butikken eller på mail hej@specialisten-cykler.dk

8. Returnering

Køber skal uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, at køber har sendt meddelelse om fortrydelse til sælger, returnere varen til sælger.

Ved købers udnyttelses af fortrydelsesretten indenfor fristen skal køber sørge for at returnere varen til sælger. Køber afholder omkostningerne til returnering af varen.

Hvis køber i forbindelse med køb af varen har indbyttet en vare, og denne vare ikke er solgt af sælger på tidspunktet, hvor køber giver meddelelse om fortrydelse, tilbageleveres den ind solgte vare til køber. Køber afholder omkostninger til tilbagelevering.

Hvis den indbyttede vare allerede er solgt af sælger, på tidspunktet, hvor køber giver meddelelse om fortrydelse, udbetaler sælger den købesum, som varen blev opgjort til ved indbytning.

Varens stand ved returnering 

Varen returneres i samme stand som ved aftalens indgåelse. Køber hæfter for en eventuel forringelse af varens værdi, der skyldes anden håndtering end af varen, end hvad der er nødvendigt for at fastslå dens art, egenskaber og den måde de fungerer på.

Undtaget fra forringelse af varens værdi er slitage som følge af normal prøvekørsel, i tiden indtil varen overgives til sælger. Køber kan prøve varen på samme måde, som hvis køber prøvede varen i en fysisk butik, men køber må ikke tage varen i egentlig brug.

Tilbagebetaling af købesummen 

Hvis køber benytter sig af fortrydelsesretten refunderer sælger købesummen uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, at sælger har modtaget meddelelse fra køber om, at køber ønsker at udnytte fortrydelsesretten.

 Såfremt der ved gennemgang af varen konstateres fejl og mangler, vil omkostninger til udbedring af fejl og mangler blive modregnet i købesummen forinden denne tilbagebetales.

Tilbagebetaling af købesummen sker med samme betalingsmiddel, som køber benyttede ved købet af varen. Sælger kan dog tilbageholde købesummen indtil sælger har modtaget varen retur, og denne er gennemgået af uvildig tredjepart.

 

9.     REKLAMATIONSRET

Køber har jf. Gældende markedsføringslov 2 års reklamationsret.

Reklamation skal ske ved kontakt til butik og ved reklamation bedes køber beskrive problemet

så deltaljeret som muligt, hvorefter sælger foreløbigt vil tage stilling til reklamationen og vende tilbage over for køber.

Er en reklamation berettiget, refunderer sælger købers rimelige fragtomkostninger mod forevisning af kvittering. Varen skal altid sendes tilbage i forsvarlig emballage. Køber er ansvarlig for varen under transport.

 

10.     ANDRE FORHOLD

Sælger tager forbehold for eventuelle pris- og korrekturfejl, tekniske fejl på www.specialisten-cykler.dk

 

11.  KLAGEADGANG

Hvis køber vil klage over varen, skal køber i første omgang rette henvendelse til sælgers e-mailadresse: hej@specialisten-cykler.dk

Hvis køber ikke kan blive enig med sælger om en løsning på tvisten kan køber klage til:

Forbrugerklagenævnet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, som har hjemmesiden www.forbrug.dk, over køb af udstyr og tilbehør til biler.

 

12.  LOVVALG

Dansk ret finder anvendelse i  tvister.